prima pagină sculptură pictură bijuterie design literatură muzică teatrul interfonic film r-omenia viața la țară jurnal de călătorie informatică contact

www.orientarepanoramica.ro
reprezintă
catalogul de prezentare
al activității personale
Iușan Vasile Liviu Adrian
Orașul Sulina - www.orientarepanoramica.ro - Iușan Vasile Liviu Adrian


ORAȘUL SULINA

www.primaria-sulina.ro


Monumentul Eroilor
prezentare video

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ

Asociația Națională
a
Veteranilor de Războia
Farul Comisiei Europene
Dunării de la Sulina
prezentare videoCED
Comisia Europeană
a
Dunării
1856 - 1939
prezentare video

    Medalie comemorativ - aniversară a Comisiunii Europene a Dunării, elaborată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate de la înființarea Primului Parteneriat European.

    Medalia comemorativă gravată îl înfățișează pe zeul Danubius al fluviului Dunărea, brațul drept al zeului sprijinindu-se pe o amforă din care care curge fluviul, brațul stâng ținând un trident reprezentând puterea acestuia pe fluviu.

    În partea de jos a medaliei este identificat portul fluvio-maritim Sulina unde Comisiunea își va avea sediul, Palatul sediului administrativ construit de Comisiunea Europeană a Dunării, farul de semnalizare al portului Sulina, infrastructura hidrotehnică în punctul cel mai estic european Km 0 - Mm 0 al fluviului european Dunărea. Pe cursul fluviului Dunărea, în Sulina, o navă comercială maritimă se îndreaptă spre gura de vărsare a fluviului în Marea Neagră.

    Comisiunea Europeană a Dunării ( CED ) a reprezentat Primul Parteneriat European încheiat între Puterile Europene după sfârșitul războiului Crimeii ( 1854 - 1856 ), la Congresul de pace desfășurat la Paris.

    Din CED au făcut parte următoarele state: Austria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Rusia, Turcia, și România. România devine membră CED, partenera Marilor Puteri Europene și contribuitor la realizarea lucrărilor tehnice de ameliorare a fluviului Dunărea după războiul de independență din 1878.

    În urma tratatului de la Berlin din 1878 CED primește și dispune de imunități speciale: pavilion propriu, statut de extrateritorialitate, neutralitate pe timp de pace și război precum și privilegii fiscale. Tratatul conferă portului Sulina statut de port Stat neutru, fără armată, sub protecția Marilor Puteri, datorită existenței în Sulina a CED.

    CED a ameliorat hidrologic și hidrotehnic Dunărea maritimă, a asigurat accesul și protecția navigației dinspre și către Marea Neagră pe fluviul Dunărea a navelor comerciale, a asigurat garanția liberei navigații a tuturor pavilioanelor navelor pe fluviu și a contribuit la dezvoltarea comerțului statelor riverane din bazinul Dunării, stabilindu-se conexiuni cu porturile lumii.

Text integral de pe placa frontală a monumentului.
Catedrala Ortodoxă
Sfântul Alexandru
și
Sfântul Nicolae
prezentare video

Bisericile
orașului SulinaFeerie'n Noapte
prezentare video